Dataangrepet: De sendte et virus inn i en kommune som allerede kjempet mot et virus

Først søndag begynte vi å ta inn over oss konsekvensene av det til nå alvorligste dataangrepet mot norsk kommunesektor.