Da kommunestyret i Gjøvik i vår vedtok nedleggelse av Redalen skole, uttalte SVs representant i debatten at dette var rekorddårlig timing – og dessuten et skritt i feil retning. Fra SVs side ønsket vi å gi barn og unge rundt i kommunen vår et godt skoletilbud der de bor, og samtidig bidra til å utvikle livskraftige nærmiljøer rundt i hele kommunen. I tillegg til innholdet stusset vi over hastverket. Vedtaket kom like før en avklaring i den store saken om Mjøssykehuset, hvor avgjørelsen om plassering på Moelv øker rekrutteringsgrunnlaget for Redalen skole betraktelig. Dersom vi ønsker at ansatte i det planlagte nye Mjøssykehuset skal bosette seg innenfor Gjøvik kommune, er det neppe noe sjakktrekk å legge ned en av de nærmeste skolene der. Redalen skole har overlevd i tiår etter tiår med et lavt og relativt stabilt elevtall, på grunn av et godt skolemiljø og et solid faglig tilbud. For posisjonspartiene hastet det i vår likevel med å få gjennom et vedtak om nedleggelse av Redalen skole – uten å vente for å se helheten i en større sak om skolestrukturen i Gjøvik.

I slutten av august kom den større saken om skolestrukturen. Innholdet var dramatisk. I en kommune med landareal på 630 kvadratkilometer, foreslo kommunedirektøren å redusere antallet ungdomsskoler helt ned til to. Forslaget om å vedta nedleggelse av tradisjonsrike og godt fungerende skoletilbud på Bjørnsveen, i Snertingdal og på Lundstein ville medført en stor endring av den geografiske balansen i kommunen vår, og sendt et negativt signal til viktige lokalsamfunn. I samme retning pekte forslaget om å redusere antallet kommunale barnehager i nordbyen fra tre til to. Det ble dessuten lagt opp til en urovekkende rask sluttbehandling, med vedtak i det avtroppende kommunestyret 14. september.

Posisjonspartiene Høyre og Sp skal ha ros for at de raskt konkluderte med at det her og nå ikke blir flere nedleggelser. Premissene deres var imidlertid mindre betryggende enn konklusjonen. Man holder fra Høyres og Sps side døren åpen for videre sentralisering, og ordfører Sveen varslet endog via forsiden på Kommunal Rapport at han kan gå inn for flere skolenedleggelser i kommende periode. Det er en oppsiktsvekkende inngang fra et parti med Sps tradisjoner for desentralisering. De utsatte skolene i Gjøvik må åpenbart fortsatt kjempe for sin overlevelse fra år til år, selv om de alle gir gode faglige og sosiale tilbud til sine elever – og tross sterk mobilisering for de lokale skoletilbudene.

Da de rødgrønne partiene fikk flertall etter valget i 2015, avga vi en erklæring om at gjenværende skoler skulle vernes for den kommende fireårsperioden. SV vil være pådrivere for en tilsvarende garanti dersom det igjen blir et rødgrønt flertall i kommunestyret etter valget 11. september.