Jeg er helt sikker på en ting: dersom jenter og gutter, kvinner og menn har samme rettigheter og plikter, blir verden et bedre sted. Jeg er sikker på en ting til også, og det er at damer må bli flinkere til å si ja.
Fremdeles bærer samfunnet preg av at det er «skapt av menn». Det får vi bare endret ved å bidra til at vi får flere damer i framtredende posisjoner i samfunnet; i næringslivet, i politikken og i det offentlige ordskiftet. Jeg har i mange år drevet med rekruttering til styrer, råd og utvalg. Det har lært meg mye, ikke minst hvor viktig det er å bidra til jenters og damers tro på egen kompetanse og egnethet.

Vår dyktige utenriksminister Ine Eriksen Søreide har fortalt at hun en gang tidlig i karrieren fikk et råd: «Det finnes alltid en vei ut, men ikke alltid en vei inn». Det er et råd jeg vil bringe videre i anledning kvinnedagen. Si ja! Funker det ikke, kan du alltid komme deg ut av det, men ikke la sjansen gå fra deg!

Dersom noen spør deg om du kan tenke deg å påta deg en oppgave eller et verv, si ja – det er en grunn til at du blir spurt. Tenk muligheter, ikke begrensninger. Grip sjansen som byr seg til å være med på å gjøre verden til et bedre sted. Som damer i Norge har vi nemlig den muligheten, det er det ikke alle som har og vi må bidra slik at flere jenter i flere deler av verden kan få de samme mulighetene vi har.

Vi damer må bli flinkere til å heie på hverandre og dytte hverandre fram, unne hverandre suksess! Likestilling er lagspill og på 8. mars er det lov å minne om at det er sammen vi er gode.