Tirsdag ble det klart at NSB samler tog og buss under det nye navnet Vy. Navneendringen har møtt massiv kritikk.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli slo i Stortingets muntlige spørretime onsdag fast at NSB har overlevd unionsoppløsningen, to verdenskriger, oljekrise og et femtitall regjeringer, men nå ikke ser ut til å overleve Solberg-regjeringen.

– Etter over 130 år er det altså slutt for NSB – Norges Statsbaner, sa han.

– Har samferdselsministeren som generalforsamling i NSB godkjent navneendringen? ville han vite.

Både Rødt og Ap fremmet onsdag forslag i Stortinget om å be samferdselsministeren stanse NSBs navnebytte.

– Konkurransekraft

Dale viste til at generalforsamlingen ennå ikke er avholdt, men understreket at styret flere ganger underveis i navneendringsprosessen har konsultert Samferdselsdepartementet.

– Styrets vurderinger veier tungt når vi skal behandle saken i generalforsamling. Jeg har derfor varslet styret om at jeg – hvis de mener dette er nødvendig – ikke aktivt vil motsette meg endringen, sa Dale.

– Styret i selskapet mener det er avgjørende for selskapets konkurransekraft at vi gjør endringer som bidrar til en felles profilering og samler det som i dag fremstår som ett NSB og ett Nettbuss, i et felles selskap, for å være posisjonert for å vinne fremtidige konkurranser, sa statsråden.

Generalforsamlingen holdes 22. mars.

Arbeidsplasser

Navneendringen ble latterliggjort både av politikere og mange vanlige folk da den ble kjent tirsdag.

– Alle ler av navnet Vy, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes i Stortinget.

Men Dale fremholdt at styret i selskapet har brukt mye tid på endringen og gjort grundige vurderinger med det utgangspunktet at omtrent 10.000 arbeidsplasser i selskapet er avhengig av konkurransekraft i fremtiden.

– Selskapet mener at markedet er i endring, og at det ikke er posisjonert med dagens organisering for å vinne nye markedsandeler. Selskapet har selv ment at de må gjøre den endringen, sa Dale i Stortinget.

– Jeg er opptatt av at flere skal velge å bruke kollektive løsninger. Jeg er opptatt av at NSB, som vi kjenner det i dag, skal overleve i mange tiår til fordi de er konkurransedyktige og vinner anbud i markedet, enten på buss eller bane, understreket samferdselsministeren.

(©NTB)