God dekning og teknisk robusthet gjør at hensyn til beredskap ved overgangen fra FM til DAB er ivaretatt, fastholder justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han møtte onsdag i Stortinget for å forsikre at beredskapen ikke settes i fare når slukkingen av FM-nettet etter planen starter over nyttår.

Anundsen viste i sin redegjørelse til en fersk rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Rapporten fra DSB konkluderer med at beredskapshensyn er ivaretatt, sa Anundsen.

Han viste til at dekningen er god og tilfredsstiller de krav Stortinget har satt for slukking. DAB-nettet er teknisk mer robust enn FM-nettet, og dekningen i tunneler vil bli bedre, understreket statsråden.

– DSB konkluderer samlet med at de beredskapsmessige konsekvensene er usikre, men mest sannsynlig små, sa han.

Bakgrunnen for redegjørelsen er at Fremskrittspartiets stortingsgruppe har foreslått at slukkingen av FM-nettet skal avbrytes – stikk i strid med regjeringens politikk. Forslaget begrunnes med nettopp hensynet til beredskap og forbrukerne.

Aps mediepolitiske talsperson Arild Grande rettet hard kritikk mot både Frp og regjeringen som helhet fra Stortingets talerstol. Ved å skape usikkerhet om det blir slukking, skaper partiet uro og bekymring, mener han.

– Det virker ikke som om kulturministeren har kontroll på egen regjering, sa Grande, som tirsdag ba om redegjørelsen fra Frp-statsrådene.

– Stortinget kan ikke godta en slik mangel på styring.

Grande la imidlertid til at Anundsens redegjørelse var «avklarende og tydelig».