Jeg ser av OA 23. mars at Gudbrand Guthus i Medietilsynet er opptatt av mediemangfold på radio og forteller at DAB+ har økt antall nasjonale kanaler fra 5 til 22 så langt, og at det dermed er økt mediemangfold. Tror Guthus at det blir lettere å overleve for norsk lokalradio med en masse nye nasjonale kanaler?

Skal lokalradio overleve må de få andre konkurransemessige fordeler med å kunne fortsette på FM-nettet og med sterkere sendere enn det de har i dag. Dessuten er det ingen nye aktører som slipper til i de nasjonale nettene og de lokale nettene domineres med finansielle midler fra P4 gruppen. Er det slik at Guthus mener det er greit å legge ned FM – samtidig som man beskytter de nasjonale aktørene? Guthus bør aktivt jobbe for at lokalradio får overta ledige frekvensressurser på FM og ikke forsvare de sterke nasjonale aktørenes økonomiske interesser. Det Guthus forsvarer er å stjele fra de fattige og gi til de rike. Det er ikke et tilsyn verdig.

Tilsynet burde kanskje også være mer opptatt av den andre betydningen av mediemangfold som ikke bare representerer antall kanaler, men antall medieaktører. Innføringen av DAB i Norge kan føre til at det nærmer seg at kommersielt monopol representert ved P4. Det er de som kommer til å stå for det store antallet kanaler på den nasjonale kommersielle blokka. Det vil her sannsynligvis ikke være en eneste uavhengig norsk aktør som ikke er styrt av MTG eller SBS. I tillegg går P4 nå inn i det lokale markedet. De har søkt Medietilsynet om å få overta alle Radio Primes kanaler i Østfold. Deres målsetting er ikke å utvikle det lokale markedet verken redaksjonelt eller kommersielt, men å beskytte seg mot konkurranse. Dette er ikke mediemangfold.

Både Medietilsynet, og etter hvert Konkurransetilsynet, burde se nærmere på den monopolisering vi nå kan få i norsk radiobransje som Guthus nå aktivt jobber for. Det er mulig dette ikke har vært intensjonen verken fra departementet eller tilsynet, men like fullt kan dette bli konsekvensen. Det hører med til denne historien at departementet allerede fra begynnelsen av 90-tallet til 2007 i samtlige stortingsmeldinger uttaler at DAB ikke er spesielt egnet for lokalradio, men for utviklingen av nasjonal radio. Det er først i 2011, etter press fra de store aktørene, at departementet endrer syn og går inn for tvangsinnføring av DAB.
Har enda ikke fått noe svar på hvordan vi som vil på den nye teknologien men ikke har økonomi til dette skal komme oss på DAB+, vi er jo en del av mangfoldet. Hvorfor skal vi slutte og legge ned fordi vi ikke har råd til den nye teknologien. Tåkeprat løser ikke lokalradioens utfordringer.

Ellers vil vi få takke OA som har stilt spalteplass til disposisjon for mine og andres innlegg om lokalradio og DAB. Jeg tror debatten har vært oppklarende og håper at departement og storting tar de rette standpunkter neste måned når disse spørsmålene skal avgjøres.