Da Trygg Start mistet oppdrag i fjor, valgte de å beholde staben og heller gå med underskudd

I Trygg Start vet de at om de skal bli gode til å hjelpe andre må de hente støtte hos hverandre. De ansattes største ressurs er deres kollegaer.