Da Mattilsynet kom til gards møtte de skadde og døde dyr, ungkviger blant okser og en bonde som ikke visste hvor mange dyr han hadde

Artikkelen er over 1 år gammel

Mattilsynet har pålagt en gardbruker i Gjøvikregionen å gjennomføre en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden på garden. Gardbrukeren er uenig i mye av grunnlaget for påleggene, og har påklaget Mattilsynets vedtak.