Da kommunen prioriterte bort leirskole, tok Geir Helge hele regninga

Geir Helge Frøslid ville at tilbudet til ungdommene skulle fortsette, men har ikke hatt tid til å gå runden hos andre i næringslivet. Derfor tok han regninga selv.