Da han ble nektet å kjøpe øl, trakk han fram kniven

Med svært høy promille kjørte han bil til butikken. Hva som skjedde der, husker mannen lite av.