Stiftelsesmøte for Musikk i Innlandet ble nylig avhold. Fylkesordfører Even Hagen og ordfører i Gjøvik Torvild Sveen undertegnet stiftelsesdokumentet.

Innlandet Arbeiderparti er veldig glade for at Musikk i Innlandet nå er på fote. Vi har i vårt valgprogram for 2019 til 2023 sagt: Ny felles musikksatsing for det profesjonelle musikk­livet.
Dette har vi levert på og ser fram til fortsettelsen.

Innlandet Ap vet at musikklivet i Innlandet er stort og at det finnes mange ulike gode miljøer. Vi håper etableringen av Musikk i Innlandet vil løfte et allerede godt kulturfylke videre.

Det er flere gode og viktige synergier ved etableringen av musikksatsingen. Dyktige miljøer og musikere brukes, det blir gode møteplasser og hele Innlandet skal tas i bruk.

For oss i Innlandet Ap er etableringen og midlene som er bevilget et tegn på at musikken og kulturen er noe vi tar på alvor.