Da ber du ikke bare folk stjele for deg, du legger deg også ut med åndsverklovens paragraf 2