Nå har vi levd med koronapandemi i snart ett år. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen. Funksjonshemmede og kronisk syke forsvinner lett i stormen av høye ledighetstall og krisen for næringslivet.

Alle har ofret noe under pandemien. Besøksforbud, hjemmekontor, karantene, stengte treningssentre, hytteforbud – listen er lang og grå. Smitteverntiltak er ikke «moro», men de fleste av oss kommer gjennom uten varige mén. For mange funksjonshemmede og kronisk syke er det annerledes. Mange i denne gruppen er avhengige av trening og behandling for å opprettholde funksjonalitet og unngå økte smerter og ubehag. En undersøkelse FFO har gjort viser at mange funksjonshemmede og kronisk syke har fått forverret helsetilstand i løpet av året med pandemi. De største utfordringene har vært å få terapi, trening, behandling, kontroller og oppfølging i helsevesenet.

* 34 prosent har opplevd forverring i fysisk helsetilstand, og økte smerter og ubehag.

* 24 prosent har opplevd forverring i psykisk helsetilstand

* 18 prosent har opplevd forverring i funksjonsgrad

Noen har knapt vært utenfor døren siden 12. mars, av frykt for å bli smittet av Covid-19. Andre forteller at de har mistet så mange tilbud at livet er snudd helt opp-ned. Dette er bekymringsverdig. Behandlingstilbud og tjenester burde ha kommet på plass i større grad da samfunnet ble åpnet opp igjen etter nedstengningen i vår. Det gjelder spesielt kommunenes oppfølging og tilbud.

FFOs (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) undersøkelse viser også at mange barn og unge har mistet tilrettelagt undervisning. Det er avgjørende at de får hjelp til å ta igjen det tapte. Her bør det bevilges ekstra timer! Funksjonshemmede faller i større grad enn andre fra i videregående opplæring. Kun 34 prosent fullfører videregående, og mange blir ufrivillig stående utenfor arbeidslivet.

FFO mener regjeringen må komme med en tiltaksplan for hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan ta igjen tap av fysisk og psykisk helse, funksjon, tjenester og tilbud – gjerne i handlingsplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.

For øvrig ber vi om at;

· Kommunale tjenester og tilbud opprettholdes så langt det lar seg gjøre

· Spesialundervisning og tilrettelagt undervisning opprettholdes i størst mulig grad, og at det tilrettelegges for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være fysisk til stede i skole og barnehage også ved nedstengninger og ved rødt nivå

· behandling, terapi og treningstilbud opprettholdes for funksjonshemmede og kronisk syke, og at det gis mulighet til å ta igjen det som eventuelt har gått tapt

· Personer med varig tilrettelagt arbeid (VTA) og AAP må prioriteres på lik linje med andre når permitterte skal tilbake i arbeid

Lytt til de som har skoen på – involver organisasjoner, brukerutvalg og kommunale råd.