I ren egoisme, (siden jeg bor i området), hilser jeg forslaget om ny Coop dagligvarebutikk og apotek på Rambekk velkommen! Den foreslåtte beliggenheten, ved innkjøringen til Sommerrovegen, passer utmerket for en butikk. Som argumentene til utbygger sier, er det etablert flere nye boligområder rundt Rambekk de siste årene og det foreligger planer om fortsatt utbygging, så en dagligvarebutikk i nærmiljøet vil være gull verd. Siden alle de tre store; Coop Extra, Rema og Kiwi ligger et steinkast fra hverandre på Kirkeby, er det på tide å få en av dem til et område hvor det bor mange.

Denne nye butikken vil dekke Østre Totevei sør, Vikenstranda, Sommerro, Bondelia, Vindingstad og Rambekk. Langt flere kan da gå / sykle til butikken, noe som Gjøvik kommune synes å være opptatt av. Det bor mange «godt voksne» i deler av området pr. i dag – som etter hvert vil bli gamle og kanskje til slutt ikke kan kjøre bil lenger, med en nærbutikk vil mange allikevel være i stand til å kunne handle mat selv. Kommunen ønsker jo at alle skal bo hjemme så lenge som mulig, og greie mest mulig selv, da er det viktig at kommunen nettopp legger til rette for og bifaller etablering av dagligvarehandel, apotek og eventuelt andre servicefunksjoner som frisør / lege / tannlege, i «bydelene», og ikke samler alt i sentrum eller på ett sted, slik at mange vil trenge transport for å kunne benytte tjenestene. Da servicebuss tilbudet i denne delen av Gjøvik er fraværende, får heller viktige funksjoner som alle er avhengig av, flytte til bydelen.

Tror ikke Gjøvik blir noen pensjonist by – mange yngre ønsker å etablere seg «på landet» nå etter pandemien, noen ønsker sikkert eget hus, men mange unge liker også å bo i leilighet. Flere, både yngre og eldre har hytte, eller liker å reise, slik at en leilighet er enklere å ha ansvar for, enn hus og hage. Det er derimot viktig, som det hevdes, at Gjøvik kommune må få fart på å legge ut nye tomtearealer og ikke minst, vise dem fram. (Lag en video; vis fram byen, beliggenheten, tomter / leiligheter, fine plasser som Fastland, Hovdetoppen, marka, musikkmiljøene, bakgårdskonsertene, idretten, skolene, handelen, Mjøsa og alt hva vi har, i en Facebook video – den kan deles og spres som ild i tørt gress)!

Det er også viktig at det bygges leiligheter i forskjellige størrelser og med forskjellige innskuddsordninger / eventuelt noen etter «leie før eie» prinsippet, i samme boligprosjekt, slik at flere unge og/eller aleneboende også får en mulighet til å etablere seg. Vi må bevare og utvikle aldersblandede bomiljøer, ikke lage egne steder for forskjellige aldersgrupper eller etter status – en aldersblanding er sunn for alle parter, det må utbyggere ha med i planleggingen, men da kan det ikke bare være leiligheter til flere millioner, selv for et lite krypinn.

En dagligvarebutikk i nærmiljøet bidrar også som en sosial møteplass for beboerne i området.

Siden belastningen på kommunale tjenester for eldre vil øke betraktelig framover, ettersom det blir langt flere eldre de nærmeste årene, og vi lever lenger, er det jo hver enkelt sitt ansvar å tenke gjennom egen bosituasjon, i forhold til det å greie seg selv best mulig. Samtidig må kommunen på sin side planlegge og legge til rette for handel og tjenestetilbud, som dagligvarehandel / legesenter etc. i bydelene, slik at flere greier å ordne med dette selv – uten bistand fra kommunen.

Foreløpig blir det ikke noe problem for undertegnede å nå den nye nærbutikken til beins, på sykkel eller med spark for den del – og får jeg bli riktig gammel, greier jeg det kanskje med trillebag og god tid – gleder meg uansett til Coop’n kommer!