Torsdag avgjøres en av CC Gjøviks «kampsaker»: Hva mener du?

KONKURRANSEVILKÅR: Senterleder Vibeke Askevold på CC Gjøvik opplyser at spisesteder på kjøpesentre i nabokommuner kan få skjenkebevilling. (Arkivbilde)

KONKURRANSEVILKÅR: Senterleder Vibeke Askevold på CC Gjøvik opplyser at spisesteder på kjøpesentre i nabokommuner kan få skjenkebevilling. (Arkivbilde)

Artikkelen er over 2 år gammel

CC Gjøvik har i flere år ønsket at spisesteder på kjøpesenteret skal kunne få skjenkebevilling. Politikerne er splittet før avgjørelsen.

DEL

– Nei! Vi har mange nok fine arenaer å drikke alkohol på. Dette bør ikke bli en trend på handlesenter for folk i alle aldre, sier Mariann Nilsen på OAs facebookside.

– Forstår ikke hvorfor det skal gjøres forskjell på et bysentrum og et kjøpesenter. Forskjellen er vel ikke så mye mer enn at det er tak over butikkene slik at du kan gå tørrskodd fra kasse til kasse? Jeg sier ja!, sier Jaran Pedersen.

Disse to representerer hvert sitt syn blant horder av folk som har ønsket å kommentere saken på facebook. Er det greit at serveringsstedene på kjøpesenteret CC Gjøvik kan selge øl eller vin?

Meningene sterke. Torsdag skal politikerne ta en avgjørende beslutning.

OA har også lagt ut en meningsmåling, og så langt har nær 1000 har svart. Og vi kan røpe at det står ganske likt mellom ja og nei i denne saken. Si hva du selv mener og følg med på avstemningsresultatet onsdag formiddag.

– Ber om samme mulighet

– Alt vi ønsker er at våre spisesteder skal ha samme mulighet som sine konkurrenter til å kunne få lov til å søke om skjenkebevilling, og derigjennom få like konkurransevilkår som alle andre.

Det skriver senterleder Vibeke Askevold i et leserbrev i forkant av kommunestyremøtet torsdag. Da skal politikerne avgjøre om spisesteder på CC Gjøvik skal kunne søke om skjenkebevilling.

Dette er en sak som har blitt grundig debattert i kommunestyret flere ganger, og alle gangene har avgjørelsen vært negativ, sett med CC Gjøviks øyne. Politikerne har imidlertid vært usikre, og avgjørelsen er fattet med få stemmers overvekt.

Oppholdssted for barn og unge

Denne gangen er rådmannen positiv til å endre reglene. Ei arbeidsgruppe har også jobbet med problemstillingen. Den har bestått av åtte personer fra sektorene Helse- og omsorg, Oppvekst, NAV, varaordfører Finn Olav Rolijordet (Rødt) og Line Kildal (Høyre), samt forvaltningsrådgiver i kommunen. Det er innhentet opplysninger fra eksterne og det har vært ett møte med KORUS Øst.

Arbeidsgruppen har satt opp flere argumenter mot å tillate skjenkebevilling på CC Gjøvik.

 • CC er et handelssenter som oppsøkes av folk i alle aldre, det er også et oppholdssted for barn og unge. Det er derfor feil at disse skal eksponeres for skjenking.
 • I et ruspolitisk perspektiv er det ønskelig med færre skjenkesteder. Det er god kunnskap om at antall skjenkesteder har sammenheng med forbruk. Generelt ønsker kommunen forbruket av alkohol redusert. Å åpne for skjenking ved stadig flere spisesteder vil være å gå i feil retning i et folkehelseperspektiv.
 • Dersom det er viktig for tilreisende handlende å drikke øl eller vin til et måltid, så finnes det slike tilbud i sentrum. Avstanden fra CC til disse bedriftene er liten. Gjøvik kan derfor oppfattes som en by med alle tilbud selv om dette tilbudet ikke finnes inne på CC.
 • Det er en mangeårig situasjon at det ikke finnes skjenkesteder på CC. Det er ikke etterspurt av publikum som i stor grad er innforstått med at slik er det et sted der både voksne og barn handler.
 • Urbanisering av Gjøvik sentrum er en ønsket utvikling. Men en urbanisering er ikke først og fremst knyttet til å øke antall skjenkesteder, men en helhetlig utvikling. CC er bare en del av sentrum.

Forskjellsbehandling

De har også ramset opp flere argumenter for:

 • Det er ikke CC som skal ha en generell skjenketillatelse, men det er ønskelig at enkelte spisesteder skal kunne søke om å få skjenke øl og vin til et måltid.
 • Antallet spisesteder som er aktuelle er begrenset, flere har en klar familieprofil og for disse er det ikke aktuelt å søke om bevilling. Ut i fra dette kan kommunen derfor sette en begrensning.
 • Kjøpesentrene utvikler seg og kundene forventer å finne alle slags tilbud inkludert muligheten til å ta seg et glass vin til maten. Det er nærliggende å sammenligne seg med situasjonen i de andre Mjøsbyene, og både Lillehammer og Hamar har åpnet for skjenking.
 • Spisesteder på CC oppfatter det som en uønsket begrensning i forhold til spisesteder i sentrum.
 • Det kan stilles krav til utformingen av lokalene til de spisestedene som vil tilby skjenking.
 • Utviklingen av et moderne og urbant kjøpesenter er ikke bare senterets ansvar, men også kommunens. Kommunen må imøtekomme nye behov som kundene forventer dekket.
 • CC oppfatter at det er en forskjellsbehandling i forhold til andre spisesteder i byen, også spisesteder hvor det oppholder seg barn og unge.

Ifølge rådmannens sakspapirer til kommunestyret er arbeidsgruppea delt i synet på om det skal menes noe om dette, men er blitt stående ved at det i retningslinjene åpnes for å kunne tildele skjenkebevilling lokalisert i kjøpesenter.

Artikkeltags