Caldecourt bisettes i Hov kirke: Kommunen takker kunstneren for hans rolle

Kultursjefen i Søndre Land Tone Gellein takker Anthony Caldecourt for hans rolle i lokalsamfunnet og for kunsten.