Årets tema er Ung i byen. Mange forskere hevder at dagens byutvikling ekskluderer de yngste borgerne og at byer vil forvitre uten en sammensatt befolkning på tvers av alder.

Vi har inviterte de beste fra fagmiljøene og er stolte av å presentere årets program.

PROGRAM - UNG I BYEN

08.30-09.00
Registrering og kaffen er klar

09.00-09.10
Velkommen
Torvild Sveen, Ordfører i Gjøvik

09.10-09.40
Barn i by og tettsted. Er det plass til dem?
Kine Halvorsen Thorén, Professor emerita, NMBU

09.40-09.55
Gjøvik kommunes visjoner for byutvikling med de unges perspektiv
Kari Sollien, Kommunedirektør Gjøvik kommune

09.55-10.20
Hvordan vil vi bo i fremtiden?
Kent Olav Nordby, Prosjektutvikler OBOS Nye hjem

10.20-10.40
Ungdommens byplan i Moss
Elise Gunnes Buan og Johanna Helvik

10.40-11.00
PAUSE
Tid for mingling og enkel servering

11.00-11.30
Et filosofisk blikk på fremtidens byer
Einar Øverenget, Filosof

11.30-12.00
Deling, læring, inspirasjon - med fokus på inkluderende møteplasser
Vegard Sines Petersen, Prosjektleder TVERGA

12.00-12.20
Case: Fastland og medvirkning av ungdom
Mari Bjørnstad Grønlie og Jan Tore Karlsen, Gjøvik kommune

12.20-13.20
LUNSJ OG MINGLING

13.20-13.50
Artspace
Steinar Caspari, Grafittikunstner

13.50-14.30
Barnetråkk - Barn og unge kartlegger nærmiljøet sitt
Hverdagsreisen - Arkitektur kan bedre helsa for alle
Ingerid Helsing Almaas, Seniorrådgiver DOGA

14.30-14.50
Hjertesone - trygg og aktiv skoleveg
Randi Sira, Planlegger Statens vegvesen

14.50-15.20
Tiltak for barns egenstyrte mobilitet og aktivitet
Ingunn Opheim Ellis, Seniorrådgiver ved transportøkonomisk institutt

15.20-15.50
Et skråblikk på rus
Leo Ajcik, Programleder for radio og TV

15.50-16.00
Oppsummering av dagen
Anne Marthe Zettervall, Konferansier

Meld deg på her:
https://forms.gle/HNQj5pE2v9LAfAKe9

Dato: 21.november
Tid: 08-16
Sted: Quality Strand Hotel