Tingsted og skole

Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Hunn er blant Gjøviks aller eldste gårder og har også fungert som tingsted, kirkested, skysstasjon og gjestgiveri.

DEL

I våre dager er det ulike former for musikk og bildekunst som rår i de to bygningene som står igjen på den en gang så store gården.

Første gang Hunn nevnes i skriftlige kilder, er i 1334, altså 15 år før Svartedauen nådde Vardal, men arkeologiske funn kan tyde på langt eldre bosetning i området. Dessuten skal tuftene av en stavkirke befinne seg der hvor hovedbygningen nå står. Denne har for øvrig ingenting med den opprinnelige gården å gjøre, men ble satt opp i 1907 for å huse den nye fylkeshusmorskolen.

Tingbygningen derimot hører til Hunns originale bygningsmasse. På en klebersteinspeis i den to etasjers laftede bygningen står årstallet 1789, dette kan være byggeåret. Navnet på bygningen kommer av at det var der man holdt ting vår og høst. Det var også der valgmennene møttes 14. mars 1814 for å bestemme hvem som skulle representere Vestoppland på riksforsamlingen på Eidsvoll. Bygningen eies av Gjøvik kommune, men disponeres av Gjøvik spelmannslag, i tillegg er det lokale tradisjonsmusikkarkivet flyttet dit.

I 1837 var det 12 hus på Hunn gård, og den hadde store åkre og jorder omkring. På disse jordene har det siden vokst fram en helt ny bydel med villabebyggelse, sykehus, skoler og annet som hører til. Der lå også den gamle Hunn kirke, som ble revet i 1881 og delvis brukt til å bygge Gjøvik kirke, men kirkegården ligger der fortsatt. Hunn hadde også egen skysstasjon, men denne ble lagt ned i 1861. At gården må ha vært stor, vitner også at Gjøvik kommune i 1890 fikk tilbud om å kjøpe den for 135.000 kroner, et meget stort beløp i de tider. Noen handel ble det ikke da.

Omkring 1900 skal det ha vært privatskole på Hunn, men mer fart i sakene ble det da hovedbygningen ble revet i 1906 og den nye husmorskolen satt opp. Etter 17 år på Hunn ble den i 1925 flyttet til Bondelia. I 1934 startet en helt ny skoleart på Hunn, en skole for evneveike barn drevet av Jon H. Øgaard. I flere tiår fikk elever med lærevansker tilrettelagt undervisning på Hunn fram til virksomheten flyttet til Øverby. Etter det har kulturskolen leid lokaler i hovedbygningen, først sammen med andre skoler, de senere årene er både musikk- og bildekunstundervisning samlet på ett sted, mens spelmannslaget har verksted i kjelleren. Hunn er også blitt stedet for ulike arrangementer, enten det er konserter eller tradisjonell feiring av feitetirsdag.

Tekst: Hans Olav Granheim Foto: Brynjar Eidstuen

Artikkeltags