Gå til sidens hovedinnhold

Størst i Oppland

Gjøvik videregående skole

Artikkelen er over 10 år gammel

Med 1150 elever og 210 ansatte er Gjøvik videregående skole blitt Oppland fylkeskommunes største skole.

Men det begynte helt i det små.

Den første gymnasklassen i Gjøvik ble opprettet i 1913. Tre år senere gikk seks elever på reallinja opp til examen artium. To strøk i matematikk. Året etter ble det startet en latinlinje i tillegg, og elevtallet økte raskt. Ikke minst var det mange jenter som så muligheten til å benytte seg av det nye skoletilbudet. Gymnaset og mellomtrinnet, middelskolen, holdt til i Gjøvik skole, som var tatt i bruk i 1903.

Plassmangel ble etter hvert et økende problem, og i 1955 ble den nye Gjøvik og Vardal interkommunale høyere almenskole på Hunnsjordet åpnet. Den var et samarbeidsprosjekt mellom bykommunen Gjøvik og landkommunen Vardal.

På 1960-tallet ble navnet forandret til det noe enklere Gjøvik gymnas. Skolen besto da av en hovedbygning med administrasjon, spesialrom og noen vanlige klasserom, en fløy med bare klasserom, et rom for sangundervisning og to atskilte gymnastikksaler. Til å begynne med delte realskolen hus med gymnaset, men etter at den ble omgjort til ungdomsskole, ble det bygget egne skolelokaler for dette formålet andre steder i Gjøvik.

Blårussen gjorde sitt inntog i Gjøvik i 1963. Da ble det startet økonomisk gymnas, i tillegg til de allerede eksisterende reallinje, naturfaglinje og engelsklinje. Senere kom latinlinja tilbake for en periode, Skolen fikk også egen linje for musikk, dans og drama, noe som krevde utvidelse av klasseromskapasiteten og nye spesialrom. Flere kjente navn i norsk kulturliv kan skilte med tre år på videregående i Gjøvik.

Etter at tre års utdanning utover grunnskolen ble lovfestet i 1994, ble naboen Gjøvik yrkesskole knyttet nærmere gymnaset, som da hadde endret navn til Tranberg videregående skole. Da også yrkesskolen ble videregående skole, betydde det at russekullet økte betraktelig, idet yrkeselevene ble svartruss. Blårussen på Fredheim videregående skole ble i 1996 tatt inn under samme tak som de røde, som en del av Tranberg videregående.

Etter utbyggingen de senere årene er alle studieretninger kommet inn under samme tak og samme administrasjon. Den nye Gjøvik videregående skole består av Tranberg videregående, Bondelia videregående og Gjøvik videregående, som var det tidligere navnet på den gamle yrkesskolen.

Fra å ha ulike linjer, tilbyr skolen nå forskjellige studieretninger innen både praktiske og teoretiske fag: Bygg og anlegg, design og håndverk, helse og sosialfag, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama, service og samferdsel, studiespesialisering, studiespesialisering formgiving og international baccalaureate.