Bygget ulovlige hybler i uthus i Gjøvik

Gjøvik kommune beordrer stenging av hybelleiligheter som ble bygget uten tillatelse.