Over fem år med planlegging og iherdig jobbing skal nå realiseres med byggestarten mandag 3 juni.

Hele anleggsområdet vil bli sperret av med byggegjerder, og det er rigging av anleggsplass som skjer først. Så skal det skal fjernes jord og masse slik at nivået kommer ned på ca. samme nivå som grusbanen.

Det skal monteres et kamera mot anleggsområdet så man har muligheten til å følge byggeprosessen uansett hvor man befinner seg.

Følg med på www.vindil.no