Bygger steintrapp til Bitihorn

Fjelltoppen Bitihorn har anslagsvis 20.000 besøkende hvert år. Det sliter på terrenget. Nå får problemet en vakker løsning, mener reiselivet.