Identitet er viktig for selvfølelsen. Eller «å høre heme en stann», som man sier på Toten. Nå tar østretotningene mobilteknologi i bruk for å bygge på innbyggernes lokale kunnskap og forankring. Samtidig er satsingen et smart folkehelsetiltak. Som Stolpejaktens enorme suksess viser, er det mange som leter etter et motiverende påskudd for å komme seg ut på tur. Nå har Østre Toten kommune satt i stand et stort antall lyddusjer langs turmål i kommunen, slik at man med mobilen i lomma får både artige, spennende og opplysende digitale opplevelser på veien.

Bare langs traseen etter gamle Skreiabanen er det i sommer satt ut 48 benker, og når man med den konkrete appen i bruk nærmer seg disse benkene, får man Ole Anton Hoel og Olaf Nøkleby rett i øret. De forteller alt fra lokale røverhistorier til forklaringer på hva det er man ser, og vet om det som er skjedd akkurat på denne lille flekken av verden. På Kapp får man historier fra Melkefabrikken og på nye Labo får man møte kunstnerne som har stått for utsmykkingen. Dette er spennende bruk av ny teknologi.

Mobiltelefonen er i dag en fast følgesvenn med et bredt bruksområde. Den er i tillegg til telefon, en komprimert musikkspiller, radio, TV og PC, for ikke å glemme kamera, diktafon, notatblokk, vekkeklokke og kompass. Og dette er før vi begynner å snakke om valgfrie apper med all verdens praktiske funksjoner.

Dagens mobilvaner og teknologi skaper helt nye arenaer for formidling og opplevelser. Mer enn bare ren underholdning. Slik bruk som Østre Toten nå legger opp til, vil kunne bidra både til daglig samtale og utbredelse av den felles lokalkunnskapen som tilhørighet bygger på. I tillegg til den åpenbare folkehelsegevinsten i å få folk ut på tur.

Prosjektet på Østre Toten er ikke unikt. Flere ulike tilbydere har utviklet lignende løsninger også lokalt. Den neste utfordringen ligger i å gjøre mulighetene kjent og brukervennlig for absolutt alle. Dette kan i denne sammenhengen være den problematiske «dørstokkmila». Derfor var det smart av Østre Toten å bistå med praktisk hjelp til å bruke den nye løsningen under Folkehelsedagene. Et verdifullt nytt tilbud til en overkommelig offentlig pris.