Flere større bygg i tre er under oppføring eller planlegging i Oppland og Hedmark. I en nyhetsmelding fra Fylkesmannen i Oppland omtales Mjøstårnet i Brumunddal som «flaggskipet», men det bygges også blant annet en skole i massivtre på Lillehammer og et helsebygg i trevirke på Otta. I Hedmark bygges det skoler i Kongsvinger, Sør-Odal og Elverum, samt omsorgsboliger i Stor-Elvdal.

Både fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet beskriver satsningen på trebygg som gledelig.

«Denne utviklingen er viktig sett i et klimaperspektiv og den gir også muligheter for utvikling av treindustrien i Innlandet», skriver de.

Det såkalte Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet finansieres av fylkesmennene og fylkeskommunene. I 2017 sto Kompetanseprogrammet bak ti arrangementer som belyste mulighetene og utfordringene med tre som byggemateriale.

«Det har i tillegg blitt arbeidet med enkeltkommuner i forhold til konkrete byggeprosjekter. Det er arrangert studieturer for å kunne studere ferdige bygg, diskutere med utbygger, arkitekt og entreprenør», bemerkes det i nyhetsmeldingen.

Det er Tredriverne i Hedmark og Oppland som har ansvaret for å gjennomføre Kompetanseprogrammet. Det skjer i samarbeid med blant andre Treteknisk Institutt og TreFokus.

Tredriveren er et nasjonalt nettverk som koordineres av Innovasjon Norge, og som har som mål å øke bruken av tre.