Under graving på sykehjemstomta har de gjort noen overraskende funn. – Det er heldigvis ikke noe farlig

En gammel brannruin, ei søppelfylling og skummel silt har kommet for dagen under gravingen av tomta for det nye sykehjemmet i Søndre Land.