Mandag denne uken ble regjeringens innstilling til Nasjonal Transportplan lagt ut, og skal behandles i Stortinget 14. juni. Arbeiderpartiet framholder at riksvei 4 er en viktig transportveg og en spesielt viktig eksportveg for industrien på Raufoss og Hadeland. En bedre forbindelse sørover mot Oslo og utlandet er viktig for hele Innlandet.Det er slik at en helhetlig utbygging av riksvei 4 er blant de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene i landet. Derfor må det bygges helhetlig fra Mjøsbrua/Gjøvik til Oslo, og planene for utbygging av riksvei 4 gjennom Nittedal må ferdigstilles.