Bygde vei på et jorde – pålagt umiddelbar stans i arbeidet

En østretotning kan bli ilagt tvangsmulkt etter å ha bygd vei på dyrket mark.