Bygårdene skulle selges for best mulig pris

Eiendommene i Gjøvik skulle selges for «best mulig pris». Styret fikk forelagt to matchende bud.