Bussrutene i distriktene blir til stadighet kuttet ut og begrenser muligheten for mange og komme seg til nav, legekontor og ikke minst ut i arbeid. Disse tvinges til å flytte til mer urbane og sentrale strøk. Det bidrar til en type sentralisering og sørger for fraflytting fra distriktene når mange ikke får tatt del i ulike aktiviteter uten å bo sentralt.

Samtidig skrikes det mye om et grønnere innland, men hva er vel bedre en at folk velger å bruke offentlig transport? Hvordan skal vi i Innlandet løse problemet uten og subsidiere for mye offentlig transport tenker kanskje du?

Hentmeg buss er løsningen på et mer brukervennlig og smartere kollektivtilbud ute i distriktene. Der bestemmer brukeren når bussen skal komme og kjører deg ditt du vil.
Inspirasjonen startet i Sauda av Kolombus og er nå etablert i flere andre kommuner hvor de merker økt passasjergrunnlag til lavere kostnad.

Hva gjør at denne løsningen skiller seg fra andre tilbud som eksempelvis flex? Jo, det som er unikt med denne løsningen er teknologien fra geta og Spare Labs som gjør at den skiller seg fra andre tilbud. Det er rett og slett datasystem som er bygget opp av avanserte algoritmer som generer den raskeste ruten og tar opp bestillinger i sanntid. Det vil si du slipper å bestille dagen i forveien.

Ble du inspirert, så finnes det en facebookgruppe «hentmeg buss til innlandet» samt en underskriftskampanje der.
Uansett, det eneste som skal til er handling fra Innlandstrafikk eller alle politikere jeg har snakket med som er positive til dette, så får Innlandets innbyggere et bedre kollektivtilbud.