Bussjåfør Leif (71) om skoleveien til Lundstein: – Helt sprøtt å lage en gang- og sykkelvei og avslutte den midt i en sving

Bussjåfør Leif Bjerke (71) deler fullt ut foreldrenes og politiets bekymring for trafikksikkerheten ved Lundstein skole.