Busstilbudet mellom Gjøvik og Gardermoen er som kjent innstilt. Dermed er i realiteten privatbil eneste framkomstmiddel fra Østre Toten til Gardermoen.

Dette er en stor ulempe for kommunens og regionens innbyggere og for dem som pendler til jobb på Gardermoen og i Oslo. Bruk av kollektivtransport via Gjøvikbanen er ikke særlig aktuelt, da dette tar uforholdsmessig lang tid.

Et søk på nett estimerer en reisetid fra Østre Toten til Gardermoen på 3-4 timer, litt avhengig hva man velger. En tur som med bil tar halvannen time.

Næringslivet i distriktet har mange medarbeidere som benytter denne bussruten på reise. NTNU er en viktig aktør i Gjøvikregionen som henter inn forelesere til Campus og de fleste av disse kommer via hovedflyplassen.

Som eneste kollektivtilbud sørover og ut av regionen langs fv33, er det veldig beklagelig at dette tilbudet ikke eksisterer. På sikt vil det kunne gå ut over regionens attraktivitet som bosted og i ytterste konsekvens medføre fraflytting og tapte skatteinntekter.

Økt kollektivtransport som bidrag i det grønne skiftet og direkte bussforbindelse for cirka 60.000 innbyggere til deres hovedflyplass, er også argumenter for å løse denne kollektivsaken.

Ordfører i Østre Toten er på saken og det er bra. Han har signalisert møte med VY Buss, Innlandet fylkeskommune, Gjøvik, Vestre Toten og Eidsvoll for å se på denne utfordringen. Videre vil han løfte dette inn i Mjøsbyprosjektet.

Det er imidlertid viktig at hans ordførerkollegaer i nevnte kommuner også er delaktige i denne jobben. I tillegg til oss øvrige politikere som er aktive i kommune- og fylkespolitikken. Det må være et felles mål å få tilbake denne bussforbindelsen. Om nødvendig må fellesskapet gå inn å sørge for dette.