For medlemmene i Delta i Østre Toten er årets budsjettforslag et forslag som vil ramme de fleste av dem. Medlemmene til Delta er spredd over flere yrkesgrupper, og mine bekymringer som hovedtillitsvalgt er mange.

Innenfor skole og barnehage er vi ikke mange i Delta, men jeg velger å ta del i kampen for de få jeg har her. Ingen av mine medlemmer føler seg til overs i sin arbeidshverdag, det er jeg helt sikker på. De jobber for ungene samme hvilken tittel de innehar, og de er en del av fellesskapet som gjør at de av oss som har unger både i skole og barnehage føler at disse blir godt ivaretatt.

2020 har vært et år vi virkelig har hatt bruk for alle de av oss som står i en jobb, og disse brikkene for våre unge, vår framtid, de er viktige, de er med på å trygge ungene på at verden faktisk vil gå videre, selv om den kanskje ikke vil bli helt som før, men det kan kanskje være greit det også.

Delta håper virkelig at politikerne i Østre Toten forstår viktigheten av hver og en av dem som står i jobb i Østre Toten. Alle sammen er viktige, enten man sitter ved roret, eller man jobber nederst på gulvet, og vasker, hjelper elevene med norsk og matte, eller de som leker med de minste og lærer de å sitte stille eller trøster de når det er nødvendig.

I Østre Toten er det mange av barnehagene som er private, og heldigvis har regjeringen snudd litt på pengene som skulle tildeles til de private barnehagene. I Delta har nettopp dette med pensjon hatt en stor rolle og det gledes at dette fortsatt kan være en del av tilskuddet som gjør at de private barnehagene kan drives videre, for nettopp det trenger vi, og ha en symbiose sammen med disse, som gjør at barnehagestrukturen i østre går opp, for dem som trenger disse plassene. Dette er dog ikke et tilskudd til å diskutere privatisering ellers i kommunen, det er en helt annen diskusjon, med mange elementer Delta ikke har tenkt å gå inn på.

Det som har fått mest fokus i årets debatt rundt budsjett er det vel ingen tvil om. Fjellvoll engasjerer sterkt hos mange av Østre Totens innbyggere.

Både de som er noens pårørende der oppe, og de av oss som jobber der har vist et enormt engasjement rundt temaet om hvordan Fjellvoll skal driftes. Delta opplever også at politikerne i Østre Toten har engasjert seg for å ha mulighet til å få et helhetsbilde av hva de eventuelt er med å bestemmer.

At Fjellvoll er en fin plass er det vel neppe noen tvil om. Dette er vel en bauta i Kolbu, som veldig mange har et ønske om skal bestå for evig. Så får vi se hva som skjer med plassen i framtiden. Ingenting varer vel kanskje evig, men Delta sitt syn i denne saken er også ganske så klart. Med dagens tilbud kan ikke vi se at det finnes noen annen mulighet enn å opprettholde det som finnes i dag, når alternativet ikke er på plass. Og så får vi heller ta diskusjonen om helheten innenfor denne sektoren når det finnes gode planer for hvordan disse brukerne skal få den hjelpen de faktisk har krav på.

Delta har fått med seg posisjonens forslag stemt fram i formannskapet, med å bla. ta ned 8 stillinger i 2021, og Delta er ikke fornøyd med dette. Delta tror at dette vil bli en veldig dårlig måte å håndtere dette på, da Delta ikke kan se at det finnes rom for mer arbeid innenfor de rammene som finnes i dag, i forhold til brukergruppen som er der og i forhold til bemanningsplanen som er pr. i dag.

Delta ber derfor politikerne om å finne disse pengene et annet sted, og jeg vet at jeg dermed ber om veldig mye. Allikevel gjør jeg dette, for alternativet vil kanskje bli en overbelastning på en allerede meget presset arbeidsgruppe, hvor helheten da vil kunne bli helt umulig å følge opp for de på gulvet.

Dette mener jeg også for øvrig når det gjelder hjemmetjenesten, som nok også har nok arbeid på sine lister i forhold til både tid og bemanning.

Som hovedtillitsvalgt i Delta er jeg klar over at vi som kommune ikke er i en unik situasjon, og at det pr. i dag er mange kommuner som er som oss, små, med få inntektskilder, og store utgiftsposter. Derfor er det viktig at vi ved siden av jobber sentralt med disse spørsmålene, fordi dette er vesentlig for inntektene i disse kommunene. Jeg er veldig glad for at Delta sentralt gjør nettopp dette.

Å ha budsjetter som de vi har nå, men mange millioner som skal spares inn, over år, er en veldig vanskelig situasjon, både for administrasjonen, oss hovedtillitsvalgte og de folk valgte, og ikke minst arbeidstakerne som må stå i dette, gang på gang.

Å finne en bærekraft i bare minustall lar seg ikke gjøre over tid, og jeg har forståelse over at dette vil kunne komme til å gå ut over noen, men å la det gå utover de unge, som er vårt lands framtid, og de gamle, som har vært med å skapt alle de godene vi tross alt har i dag, er for Delta veldig vanskelig å godta. Derfor håper jeg virkelig at alle de pengene som eventuelt kan brukes inn i disse to sektorene er lagt inn der, før vi begynner med nedtak.

Utover dette har jeg forsøkt å legge mitt bidrag litt på det personlige plan, nettopp fordi jeg føler veldig på at året 2020 har vært veldig vanskelig å ikke legge på seg personlig. Vi har stått på, alle som en som har blitt bedt om det, både ledere og de på gulvet som har måttet det. Vi har gjort vårt for å prøve å holde smittetallet nede, og vi har bidratt ekstra på jobb når dette har vært nødvendig. Vi har satt oss selv i annen rekke, og kanskje også vår egen familie, til tider. Det er sånn sett ikke så rart om vi kjenner dette på kroppen, og jeg håper virkelig at 2021 skal gi oss rom for å finne oss selv, og også de nærmeste rundt oss igjen. Men skulle det også ta tid inn i 2021 så vet jeg vi er i stand til å bidra litt lenger, for å klare å komme oss over koronaen. Akkurat den dagen vi står der, og har bekjempet den, det blir en gledens dag for oss alle sammen, samme når det skjer.

Med dette ønsker jeg virkelig politikerne i Østre Toten lykke til med en veldig vanskelig jobb i år, det å få budsjettet i havn er virkelig ikke en enkel oppgave. Jeg håper at de har fått tid til å sette seg skikkelig inn i det de skal bestemme, for i 2021, og i årene framover vil dette få stor betydning for både de som jobber i kommunen, lederne som skal håndheve både penger og det som blir bestemt, og brukere i kommunen som har sine behov.