Vi leser stadig vekk oppslag i media der brukernes stemme blir tatt til inntekt for storsykehuset. Jeg tør påstå at dette ikke er den hele og fulle sannhet. Medlemmene i de fleste organisasjonene er nok ikke forespurt om hva de mener, langt mindre har de vært med på en diskusjon om temaet, for ikke snakke om avstemning. Det er ledelsen som tar avgjørelsen.

Selv er jeg medlem i tre organisasjoner og diskusjon angående storsykehus har ikke vært tema i noen av dem. Derfor finner jeg det uriktig å framheve påstand om at «vi har brukerne i ryggen».

Som avgått leder i FFO (fylkesrådet for funksjonshemmede (Oppland) hadde vi cirka 18 medlemsorganisasjoner, og der opplevde jeg forskjellige meninger. Vi arrangerte til og med en brukerkonferanse der tidligere sykehusdirektør Morten Lang-Ree og Ingvar Stokstad gjorde rede for hvert sitt syn. Begge hadde sine tilhengere.

Slik har det også fortsatt, men nå spisses det hele til, så det er nok på sin plass å være litt forsiktig med uttrykket «brukerne i ryggen».

For å gjøre en lang historie kort: Jeg har sittet i Brukerutvalget SI, der lederen av rådet den gang var oppnevnt av administrasjonen i SI og med en beskjed om at enighet utad ville ta seg best ut. Jeg forlot Brukerutvalget SI etter en periode, etter eget ønske.