Jeg har forhåndsstemt. Jeg stemte Venstre som jeg alltid har gjort. Og hvorfor?

- Venstre er et sosialliberalt parti, setter «folk først», har et sunt menneskesyn og tar menneskerettigheter på alvor.

- Venstre er partiet som setter god klima- og miljøpolitikk høyt, noe som er viktig for oss og for generasjoner etter oss.

- Venstre er skolepartiet, jobber for kompetente lærere som får jobbe som lærere.

- Venstre vil, som alle andre partier, sikre gode velferdstiltak for alle som trenger det. Venstre har blant annet fått gjennomført gratis barnehage og SFO for barn i lavinntektsfamilier. Nå er målet barnehagegaranti: At dere får rett til barnehageplass etter endt foreldrepermisjon.

- Venstre har vært mitt valg også som gründerparti: Det skal være enkelt å skape egen arbeidsplass - noe jeg selv gjorde - og kanskje etter hvert flere. Og Venstre har fått til bedre ordninger for sykepenger og pensjon for selvstendig næringsdrivende, som jeg selv har vært.

- Venstre er et dugnadsparti: På alle områder trenger vi frivillighet. Uten frivilligheten stopper Norge!

- Venstre vil ha internasjonalt samarbeid som er nødvendig i klimaarbeidet. Og vil at Norge skal være med i EØS og NATO.

Hver stemme gjelder. Ved kommunevalget 2019 manglet Venstre i Vestre Toten 1 - ÉN- stemme på å ta sistemandatet fra Ap, noe som hadde gitt et systemskifte i vår kommune. Så bruk din stemme!

Og ved å stemme på Venstre kan vi få en lokal stortingsrepresentant: Stine Hansen fra Eina

Så hvorfor stemte jeg på Venstre?

Ja, hvorfor ikke?

Godt valg!