Flere ungdommer i Innlandet søker yrkesfag. Prosentvis er tallet foran neste skoleår økt med to prosent fra i fjor, til 56 prosent av 12.327 ungdommer som har søkt videregående skole. Det er en ønsket og helt nødvendig utvikling sett opp mot næringslivets behov for fagarbeidere. Særlig kan bedriftene glede seg over at flere søker seg til teknologi og industrifag.

Innen helse og oppvekst, elektro og datateknologi er det derimot nedgang i antall søkere. Og det er dessverre mer enn trend enn et utslag dette skoleåret. Når vi vet at vi som samfunn nærmer oss et skrikende behov for mange flere helse- og omsorgsarbeidere, er det bekymringsfullt at Innlandet ut fra søkertallene utdanner nesten to skoleklasser færre innen denne fagretningen enn forrige skoleår. Det betyr at fylket blir mindre selvberget på dette området og må løse bemanningsbehovet på andre måter. For den enkelte kommune kan det bli en enorm utfordring å løse på egen hånd.

Dette er altså et samfunnsproblem. For få ungdommer velger utdannelse innen den retningen samfunnet har størst behov. Samtidig har vi nå en høyst usikker situasjon i arbeidsmarkedet. Særlig melder NAV om mange unge, innvandrere og kvinner med lav formell kompetanse som er rammet av ledighet.

For AS Norge vil det være en tung bør om vi går ut av pandemien med et stabilt høyere tall av varig ledige. Derfor ser vi nå at flere politikere kommer med kreative forslag til midlertidige ordninger som for eksempel å subsidiere timelønna som normalt tilbys utenlandske sesongarbeidere, slik at norsk ungdom skal finne det attraktivt å ta sommerjobb i jordbruket. Pengene til ulike redningspakker og arbeidsmarkedstiltak vil ventelig sitte løst i valgkampen.

Når behovet er som det er, bør vi sørge for at døra inn til yrkesfag står på vidt gap for flere enn 16-åringene. Vis fram tallene som sier at om du går inn den døra, så finnes jobb og muligheter i andre enden av korridoren. Bruk penger på å gjøre det umulig å si nei til lærlinger. Det kan ikke fortsette slik at elevene selv nærmest må ha bekjentskaper for å sikre seg en læreplass slik at de får fullført utdannelsen. Misforholdet mellom behov og valg må minskes.