[NETTAVISEN] Høyesterett skal nå behandle to saker der bilister har fått bot for å bruke mobiltelefon under kjøring.

De to bilistene vedtok ikke foreleggene, fordi de mente at mobiltelefonene ikke ble benyttet «under kjøring».

Den ene bilisten fikk medhold i tingretten og lagmannsretten. Påtalemyndigheten har anket sakene til Høyesterett, der den nå skal behandles.

Advokat Jan Kildahl forteller til Nettavisen at den andre saken er på vei til Høyesterett. Der tapte sjåføren i tingretten, men vant frem i lagmannsretten. Påtalemyndigheten har anket til Høyesterett, men det er altså ikke tatt stilling til om den saken blir behandlet eller avvist.

Hva er «under kjøring»?

- Det er ikke ikke overraskende at påtalemyndigheten har anket saken, når de har stått på samme standpunkt i tingrett og lagmannsrett. Vi er kjent med at politiet daglig forholder seg til at det er straffbart, det som min klient har blitt frikjent for i to omganger, sier Kildahl.

Stridens kjerne er altså når en bil er «under kjøring» og du dermed ikke kan bruke mobiltelefon.

I Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn står det at det ikke er lov å bruke mobiltelefon «under kjøring uten at denne var håndfri eller plassert i en fastmontert holder i umiddelbar nærhet av rattet».

Kildahls klient hadde sin mobiltelefon liggende i passasjersetet, men mener at hun brukte den mens bilen sto stille og ikke under kjøring. Både tingretten og lagmannsretten legger følgende hendelse til grunn:

Sto stille med motoren av

«Mobiltelefonen hennes lå løst i passasjersetet. På et tidspunkt sto køen helt stille. Tiltalte stanset da bilen fullstendig, og motoren slo seg av på grunn av bilens automatiske start/stopp-funksjon. Mens bilen sto helt stille, løftet tiltalte mobiltelefonen opp av passasjersetet med høyre hånd. Hun så ned på telefonen for å låse den opp ved hjelp av dens ansiktsgjenkjenningsfunksjon. Hun så deretter opp på køen, som fortsatt sto helt stille. Hun trykket så på et meldingsikon på telefonskjermen i den hensikt å skrive en melding angående forsinkelse. Hun ble imidlertid da oppmerksom på at køen begynte å bevege seg, og hun la fra seg telefonen i passasjersetet, før hun igjen begynte å kjøre. Perioden da bilen sto helt stille, varte i omtrent ett minutt.»

Politiet mente altså at dette var å benytte mobilen under kjøring, og ila henne bot. Domstolen har så langt ment at kvinnen ikke benyttet mobilen «under kjøring». Nå skal Høyesterett ta endelig avgjørelse på hva som skal defineres som «under kjøring».

Tekstet på rødt lys

- Den andre saken er helt lik. Da sto personen stille ved rødt lys. Jeg tror de færreste anser det som «under kjøring» når du står stille i kø eller foran et lyskryss. Jeg tror mange har benyttet anledningen til å sende en sms hjem og fortelle at du kommer for sent til middag, sier Kildahl.

Hvis Høyesterett kommer til samme konklusjon, er det altså mange nordmenn som kan ha betalt bot og fått to prikker i førerkortet for noe som ikke er ulovlig.