Innlandet Arbeiderparti går nysingle inn i årsmøtehelga. Bruddet kom neppe helt som lyn fra klar himmel, selv om fylkesordfører Even Aleksander Hagen sier han er overrasket over at Sp kom til et reforhandlingsmøte uten ønske om å reforhandle. Det er jo litt som å dra til det man tror er et meklingsmøte, men så ligger skilsmissepapirene klare på bordet når man kommer. Signalene i forkant for møtet var ikke slik, ifølge kilder i Ap, som sier partiet var innstilt på å forhandle med Sp om endringer i samarbeidsavtalen.

Men også i dette politiske ekteskapet er det aktører som opplever at forholdet har surnet over tid. Det er klart det er vanskelig når den ene parten vil gi gass for å utvikle Innlandet, og den andre parten vil oppløse Innlandet. I Hollywood kaller man slik for «uforenelige forskjeller». Det er rundt og fint. Med åpning for et godt skilsmisseoppgjør og deretter gå videre som «gode venner». Framover blir det spennende å se om Ap og Sp klarer det. For det felles målet er fortsatt å få til mest mulig rødgrønn politikk også på fylkesnivå. Selv om det at hele partifloraen nå vil måtte forhandle fra sak til sak, gir åpning for nye konstellasjoner.

Partileder Jonas Gahr Støre har meldt sin atkomst til Innlandet Aps årsmøte på Hamar i helga. En fin gest til et fylkeslag som vi skal huske delte seg også nesten på midten i representantskapets vedtak om å fortsette som Innlandet. Flere har hatt ei tøff tid med den harde debatten rundt oppløsningsspørsmålet, og prosessen – der Ap altså valgte å gå mot et flertall i en rådgivende folkeavstemning.

I etterkant er det kommet fram at politikere i Ap har anmeldt regelrette trusler som er oppstått underveis i saken. Folkeavstemningen bidro til polarisering. Avstemningsresultatet indikerer at man med denne prosessen har tydeliggjort et skille mellom sentrale og rurale strøk i fylket. Det er en utfordring som må gripes fatt i. Innlandet Ap kan saktens trenge noen oppmuntrende ord fra partilederen på veien videre.

For partilederen er det gode grunner til å tro at han helst hadde sett et annet utfall på den politiske samarbeidsavtalen i Innlandet. Det må være helt i nærheten av pinlig at de samme partiene som danner en mindretallsregjering, ikke klarer å ha et formalisert flertallssamarbeid i det aller mest rødgrønne fylket i hele landet. Også kilder i Sp tror partileder Trygve Slagsvold Vedum gjerne hadde sett at samarbeidsavtalen fortsatte.

I stedet for at Innlandets innbyggere kan få ro, trygghet og stabilisering etter denne opprivende runden, trekker Sp seg ut og bidrar til usikkerhet i den politiske ledelsen. I et fylke med flere kjennetegn som tilsier at innbyggerne virkelig trenger en sterk og stødig aktør i posisjon til å drive samfunnsutvikling, slik fylkeskommunen skal være.

Mange vil helt sikkert applaudere at Sp gjør alvor av truslene om å bryte ut av det mangeårige samarbeidet. Rent imagemessig kan det godt hende det scorer bra å signalisere kompromissløshet i opptakten mot neste års valg. Men realpolitisk sett setter Sp seg på sidelinja, i stedet for å ha hånda på rattet.

Det kan hende vitaliserer fylkespolitikken, i den forstand at det nå blir reelle muligheter for andre partier til å forhandle seg inn i nye kompromisser fra sak til sak.