Jeg fikk høre ideen om et Mjøssykehus minst to år før ideen ble offentlig kjent, og jeg ble oppfordret til å engasjere meg i saken. Allerede i løpet av den første halvtimen etterpå bestemte jeg meg for å ikke blande meg inn i denne saken. Min begrunnelse, overfor meg selv, var at en slik sak ville man aldri bli enige om i områdene rundt Mjøsa, og det har jeg utvilsomt fått rett i!

Det er imidlertid interessant å følge med på debatten, ikke minst fordi jeg kjenner godt to av de ivrigste aktørene, Einar Busterud i Hamar og Ottar Korsnes i Moelv. Begge argumenterer godt for seg.

Et tankekors melder seg: hvorfor har Busterud større politisk gjennomslagskraft enn alle politiske partier på Hedmarken tilsammen? Det skyldes vel mest at disse partiene er sløve og usynlige.