Med ujevne mellomrom kommer det forslag om broforbindelse mellom Gjøvik og Hamar. I går var 16 år siden Gjøvik Arbeiderparti etter forslag fra undertegnede, foreslo en slik forbindelse. Reisetiden mellom de to byene ville bli redusert. Men kanskje enda viktigere var den synergi en slik forbindelse ville gi.

Stort oppslag i Oppland Arbeiderblad til tross, knapt en eneste respons høstet vi. Ikke fra næringsliv og ikke fra organisasjoner. Heller ikke fra privatpersoner. Kun Gjøviks «gode venn», Einar Busterud støttet aktivt forslaget. Men altså ingen lokale. Det har aldri sluttet å undre meg.

Men nå har tiden og utviklingen løpt fra forslaget. Dessverre!