Fabrikken i 1895: Legg merke til telefonledningen på veggen. Bildet kommer fra et album hvor en Johannes Boye fra Stavanger hadde reist rundt i Norge og funnet fotomotiver som ingen vanligvis brydde seg om.HISTORISKE BILDER: MJØSMUSEET

Breiskallen – en gang et betydelig industristed

Breiskallen: En nedlagt jernbanestasjon, en nedlagt butikk, ei bru over Hunnselva som skiller Vardal og Toten, et vegkryss der det går veger opp mot et stort pukkverk og Skumsjøen. I fossen under brua finnes et kraftverk som ble satt i drift i 1989 og på det gamle industriområdet en betongfabrikk fra 1965.
Av
Publisert