(GD):– En bredtransport på vei nordover har truffet siden på en lastebil lastet med fisk, og skrelt av hele siden på både lastebilen og dens henger. Deretter kolliderte den med fronten på lastebilen som kom etter, forklarer Haagen Løvseth hos politiet til GD torsdag morgen.

Føreren av den andre lastebilen, som frontkolliderte med bredtransporten, omkom.

(I en tidligere versjon av denne saken skrev GD at det var føreren av lastebilen med fisk som omkom. Dette stemmer ikke, og ble korrigert i OAs versjon av saken klokken 13.25 torsdag.)

Veien på ulykkesstedet var fremdeles stengt torsdag morgen, og forventes å være stengt i flere timer utover dagen.

Ulykkesgruppa har vært på åstedet i hele natt og drevet etterforskning av ulykken. De har brukt mye tid på å kartlegge og sikre forskjellige bevis. Det er foreløpig ikke avklart nøyaktig hva som har skjedd, og hvorvidt det er bredtransporten som har kommet over i feil kjørebane.

På åstedet drives det nå opprydding, hvor de to trailerne skal fjernes, deretter bredtransporten med bulldoseren. Den første lastebilen var lastet med fisk, så det er store mengder last spredt over et stort område.

Ulykkesstedet er flere hundre meter langt, og oppryddingen forventes å ta noen timer, ifølge Løvseth.