Bredbånd-utbygger prøvde en «frekkis». Da reagerte de lokale kommunene

FIBERBREDBÅND: - Eidsiva bredbånd skal strekke fiberbredbånd i områdene de har fått kontrakt på uavhengig av abonnementssalg, fast slår Aage Sommerstad, prosjektleder for bredbånd i kommunene i Gjøviregionen.

FIBERBREDBÅND: - Eidsiva bredbånd skal strekke fiberbredbånd i områdene de har fått kontrakt på uavhengig av abonnementssalg, fast slår Aage Sommerstad, prosjektleder for bredbånd i kommunene i Gjøviregionen. Foto:

– Kontraktene mellom kommunene og Eidsiva Bredbånd er helt klare. Eidsiva skal bygge ut fiberbredbånd uansett i de områdene som er avtalt.

DEL


Det sier Aage Sommerstad, IKT-rådgiver i Gjøvik kommune og prosjektleder for telefoni og bredbånd i kommunene i Gjøvikregionen.

Etter gjennomført anbudskonkurranse på utbygging av bredbånd i spredtbygde områder i Gjøvik, Land og på Toten, har Eidsiva Bredbånd vunnet noen av utbyggingsavtalene.

Selskapet har startet salget i de aktuelle områdene, og kommuniserer til potensielle kunder at det ikke vil bli noen utbygging før minst halvparten av adressene innenfor hvert enkelt område har forpliktet seg til å abonnere.

– Har ingen hjemmel

– Dette har de ingen hjemmel for. Kontraktene mellom kommunene og Eidsiva Bredbånd er krystallklare. De inneholder ingen forbehold om antall solgte abonnementer før utbygging kan finne sted. Utbyggingen skal gjennomføres uavhengig av hva leverandøren oppnår av salg, sier kommunenes prosjektleder, Aage Sommerstad.

Kommunene i Gjøvikregionen har i flere runder fått tildelt midler fra fylkeskommunen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til utbygging av bredbånd i områder der dette ikke skjer kommersielt. Kommunene har lagt inn mange millioner kroner hver seg i de ulike utbyggingsavtalene.

10.000 kroner for tilknytning

De utbyggingene det foregår salg på nå, etter anbudet med midler fra 2018. Totalt ligger det 37 millioner offentlige kroner i potten i utbyggingsavtalene som er inngått i Gjøvik, Land og på Toten.


I tillegg skal abonnentene som bestiller bredbånd i de offentlig subsidierte utbyggingene betale en egenandel på maksimalt 10.000 kroner. Dette maksbeløpet var spesifisert i anbudsdokumentene, og er kontraktfestet som en maksimal tilknytningsavgift i utbyggingsavtalene.

– Kommunene legger så mye penger inn i dette at salget av abonnement skal stå for utbyggers risiko. Enten de selger null abonnement eller får med halvparten eller flere av adressene i et område, skal utbyggingen gjennomføres. Derom er ingen diskusjon, sier Aage Sommerstad.

INGEN HJEMMEL: Denne informasjonen står å lese på Eidsiva Bredbånds/Fiberlands salgssider på internett. I henhold til kontrakten med kommunen skal fiberutbyggingen uansett finne sted senest neste år -  uavhengig av forhåndssolgte abonnement.

INGEN HJEMMEL: Denne informasjonen står å lese på Eidsiva Bredbånds/Fiberlands salgssider på internett. I henhold til kontrakten med kommunen skal fiberutbyggingen uansett finne sted senest neste år - uavhengig av forhåndssolgte abonnement. Foto:

Fikk en overraskelse

Søndre Land kommune fikk seg i så måte en overraskelse da en ble kjent med markedsføringen til Eidsiva Bredbånd for salg av abonnementer i utbyggingsområdene Landåsbygda og Lausgarda/Skjeskroken.

For begge utbyggingsområdene kommuniserer Eidsiva Bredbånd og deres underleverandør Fiberland (Vokks, red. anm.) at minst 50 prosent av adressene i områdene må tegne abonnent «før prosjektene blir lagt i utbyggingskøen».

HAR KONTRAKT: - I henhold til kontrakten skal utbyggingen i både Landåsbygda og Lausgarda/Skjeskroken starte senest i 2021, uavhengig av hvor mange abonnementer som er solgt, sier Knut Åge Berge, prosjektleder for bredbåndutbygging i Søndre Land kommune

HAR KONTRAKT: - I henhold til kontrakten skal utbyggingen i både Landåsbygda og Lausgarda/Skjeskroken starte senest i 2021, uavhengig av hvor mange abonnementer som er solgt, sier Knut Åge Berge, prosjektleder for bredbåndutbygging i Søndre Land kommune Foto:

– Vi ble oppmerksomme på dette, og har kontaktet Eidsiva bredbånd om saken. I henhold til kontrakten skal utbyggingen i både Landåsbygda og Lausgarda/Skjeskroken starte senest i 2021, uavhengig av hvor mange abonnementer som er solgt, sier Knut Åge Berge, prosjektleder for bredbåndsutbygging i Søndre Land kommune.

Skremte innbyggere

Blant oppsitterne i de aktuelle utbyggingsområdene i Søndre Land har det spredt seg en frykt for at den etterlengtet bredbåndutbyggingen ikke skal bli noe av. Særlig i Lausgarda/Skjeskroken, der det ifølge salgssiden til Eidsiva Bredbånd/Fiberland så langt ikke er inngått avtaler med mer enn 39 prosent av adressene.

Flere av dem som har tegnet abonnement til 10. 000 kroner har tydd til sosiale medier for å appellere til naboer og sambygdinger for øvrig om å reagere før muligheten går til spille.

Omsorgsteknologi

Eldre folk som mener de ikke trenger bredbånd, fordi de ikke er «på nettet», er blitt påminnet av andre om viktigheten av fibertilknytning dersom de «ønsker å bo hjemme lengst mulig med hjelp av internettavhengig omsorgsteknologi».

– Her er det ingen mulighet som går til spille. Naturlig nok er det en fordel at flest mulig kopler seg på samtidig med at fiberkabelen strekkes, men en kan også kople seg på i framtida. Utbyggers forpliktelse nå er å bygge ut infrastrukturen som er avtalt i kontraktene med kommunene, sier Aage Sommerstad.

– Kommunikasjonssvikt

Oppland Arbeiderblad (OA) har forsøkt å nå en lang rekke ledere i Eidsiva Bredbånds salgs- og markedsføringsapparat på telefon. Den som svarer, selv om han har ferie, er administrerende direktør Trond Skjellerud. Han mener budskapet i selskapets markedsføring av utbyggingsavtalene med kommunene i Gjøvikregionen må bero på en misforståelse.

MISFORSTÅELSE: Trond Skjellerud, administrerende direktør hos Eidsiva Bredbånd, mener det må ligge en misforståelse bak selskapets markedsføring av de kommunale utbyggingsavtalene.

MISFORSTÅELSE: Trond Skjellerud, administrerende direktør hos Eidsiva Bredbånd, mener det må ligge en misforståelse bak selskapets markedsføring av de kommunale utbyggingsavtalene. Foto:

– Jeg kjenner ikke saken selv – vi har 110 utbyggingsprosjekter gående. Dersom det er slik at kontraktene vi har med kommunene i Gjøvikregionen er uten forbehold om salg, så forholder vi oss selvsagt til det. Dersom salgsfolkene våre likevel kommuniserer at det kreves minst 50 prosent oppslutning for at utbygging skal finne sted, så kan det muligens bero på en misforståelse. Det er slike avtaler som er vanligst, og da har en kanskje tatt for gitt at det er slik her også. Det skal vi i så fall rydde opp i, sier Trond Skjellerud, administrerende direktør i Eidsiva Bredbånd.

Artikkeltags