Bredbånd-utbygger prøvde en «frekkis». Da reagerte de lokale kommunene

– Kontraktene mellom kommunene og Eidsiva Bredbånd er helt klare. Eidsiva skal bygge ut fiberbredbånd uansett i de områdene som er avtalt.