Bredbånd til husstander og næringsliv – ikke hytter

BREDBÅND: Kartet viser områder som er prioritert for offentlig støttet bredbåndsutbygging i Gjøvik, Land og på Toten.

BREDBÅND: Kartet viser områder som er prioritert for offentlig støttet bredbåndsutbygging i Gjøvik, Land og på Toten.

Nå nærmer det seg første fase av den offentlig støttede bredbåndutbyggingen i Gjøvikregionen.

DEL

Kommunene i Gjøvikregionen har gått sammen om felles anbud på utbygging av bredbånd til husstander og næringsvirksomheter i områder som ikke prioriteres av kommersielle aktører.

I denne utbyggingen bidrar kommunene, fylkeskommunen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til finansieringen. Pengene fra Nkom og fylkeskommunen kan kun brukes til bredbåndutbygging til private husholdninger og næringsdrivende. Fritidsboliger kan ikke nyte godt av dem.

Gjennom vinteren og våren har kommunene forhandlet med tilbyderne. For noen områder er det nå inngått kontrakter, mens det også er områder der en ikke er kommet i havn.

Skjær i sjøen

Framdriften har gått saktere enn meningen var. I første anbudsrunde, som gjelder midler avsatt for 2018, ble det gitt anbud både på fiber og trådløse løsninger. De trådløse alternativene kunne nå langt større områder enn fiber, men løsningene er senere blitt underkjent av Nkom.

Derfor er det nå fiberutbygging som igangsettes. Vestre Toten gjorde nylig vedtak for prioriterte områder i sin kommune. I Østre Toten ble de folkevalgte i utvalg for samfunnsutvikling nylig orientert om framdriften, mens Søndre Land kommunestyre gjorde vedtak mandag.

Fiber i grender

I Søndre Land er det inngått kontrakt for utbygging i Landåsbygda, Lausgarda og Skjeskroken. Anbudsvinner Vokks/Eidsiva avholdt nylig digitalt informasjonsmøte om utbyggingen.

For Vestsida og Nordre Østbygda er det forhandlet om en løsning basert på mobilt bredbånd, men dette vil ikke oppnå tilskudd fra Nkom og fylket siden løsningen ikke innfrir kravet om en minimumshastighet på 30 megabyte i sekundet.

Utsettelse for Vestsida

Kommunestyret i Søndre Land kom mandag fram til at en ønsker en uavhengig faglig vurdering før en bestemmer seg for om en likevel skal gå for en mobil løsning eller en langt mer kostbar fiberutbygging i disse områdene.

Fase to av utbyggingen gjelder midler bevilget for 2019. Her er det anbudsfrist i juli i år. I Søndre Land er Halmrast, Bergegarda – Svingvoll, Fluberg – Hov, Trevatn, Enger, og et område ovenfor Hov prioritert i fase to.

Her skal kontraktsforhandlingene etter planen skje til høsten, og utbyggingen avsluttet innen utgangen av 2023.

Åtte søkere vil jobbe med psykisk helse og rus i Søndre Land – her er søkerlista

Artikkeltags