Gå til sidens hovedinnhold

Bravo, Synne Eilertsen og Rita Helgesen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Studentstyremedlem Synne Eilertsen i Norsk sykepleierforbund og leder Rita Helgesen i Norsk lektorlag kommenterer i OA 6. juni hvordan to ulike offentlige arbeidsgivere opptrer urimelig overfor sine arbeidstakere: Eilertsen kjemper i mot at regjeringa og New Public Management-ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet vil presse inn 250 ekstra sykepleiestudenter og rekrutteringsstillinger i et system som ikke har nok fagfolk til å følge opp disse ekstra studentene på en forsvarlig måte når de skal ut i praksis. Heldigvis får Eilertsen støtte fra Sykehuset innlandet i denne saken.

Rita Helgesen skriver om en skoleledelse i Trøndelag som unnlot å støtte en av sine kvinnelige lærere. Hun ble i en skoletime utsatt for en 19 år gammel elevs snikfilming fra undersiden av kjolen opp mot hennes underliv. Eleven publiserte deretter denne filmingen på en sosial nettgruppe for russ. Skoleledelsen ville ikke anmelde saken selv om den var et klart brudd på gjeldende lov om legemsfornærmelse og krenking av personlig integritet. Læreren måtte selv ta saken til tingretten uten arbeidsgivers medvirkning. Oppbacking fikk hun derimot fra sin fagforening Norsk lektorlag. Den endelige reaksjonen fra skolen var en dags utvisning av eleven og nedsatt karakter i orden og atferd. Ett uhyggelig eksempel på en arbeidsgivers elendige ivaretakelse av HMS-ansvar og manglende villighet til offentlig å vise medfølelse overfor sin trakasserte lærer. Elevens dom i tingretten resulterte for øvrig i en bot på 7200 kroner, men han fikk merkelig nok medhold i å få beholde mobiltelefon.

De to sakene over er ulike former for overtramp overfor tilsatte som forekommer jevnlig i arbeidslivet. Saken om sykepleierstudenter dreier seg om politisk og fagstrukturelt maktovergrep. Saken om læreren er kriminell trakassering og ydmykelse på person- og gruppenivå det arbeidsgivere opptrer som tafatte bivånere.

Det er derfor grunn til å glede seg over at fagforeningstillitsvalgte som Synne Eilertsen og Rita Helgesen bramfritt våger å slå neven i bordet og fortelle arbeidsgivere og styresmakter hvor skapet faktisk bør stå.

Kommentarer til denne saken