Det er en velskrevet og frisk ytring du serverer leserne i OA 24. februar i Alle skal med, men ingen skal langt i OA. Den har nok gitt sure oppstøt og bakoversveis hos en god del skolefolk i Innlandet. Om den også kan gjøre de samme folkene villige til å foreta en faglig ransakelse knyttet til utstrakt bruk av snillismekarakterer i ungdomsskolen og i videregående, gjenstår å se.

Det er dessverre lite trolig i og med at skolepolitikere og skoleadministratorer er veldig opptatt av å slå seg på brystet av at fylkets elever gjennomfører skolen, mange med et drøss av avgangskarakteren 2 i mange fag. Slik feier fylket sine elever gjennom systemet for å bli ferdig med dem, og for å sende dem videre til blant andre arbeidsgivere som nok ikke er spesielt bejublende til avgangspapirer der karakternivået er temmelig måtelig.

Det er for øvrig slik at det mest er eksamener med ekstern sensurering som gjør at det også dukker opp karakteren 1 på noen av elevenes avgangspapirer. Det liker fylkets skoleledere svært dårlig, noe som har ført til at disse myndighetene har fjernet muntlige eksamener for voksne elever i Innlandet som tar allmennutdanning for å få studiekompetanse. Det er en snedig taktikk ved fylkets skolekontor i et forsøk på å dysse ned det faktum at disse elevene av fylkeskommunen tilbys et elendig undervisningstilbud med henhold til antall undervisningstimer, sammenlignet med hva ordinære elever har krav på av undervisningstimer.

Det er greit at elevene får standpunktkarakterer i ulike fag. Men disse karakterene bør veies opp mye mer enn det som er tilfellet med dagens praksis, som ofte består av vilkårlige og, for elevene, urettferdige trekkeksamener. Et bedre kvalitetssikringssystem for all karaktergiving vil være at i tillegg til standpunktkarakterene, skal alle elever ha eksamen med ekstern sensurering i samtlige av sine avsluttende fag. Det er en ordning det er fullt mulig å gjennomføre om sentrale skolemyndigheter strammer seg opp til å organisere skoleåret på en annen måte enn i dag.

Alternativt kan kanskje høyskoler og universiteter arrangere egne opptaksprøver i skolefag som er nært knyttet til fagområder som studentene ønsker å søke seg til. Utfordringen med det siste er at det vil fordre mye tid og energi hos slike utdanningsinstitusjoner.

Elevorganisasjonen bør også kjenne sin besøkelsestid i denne saken.

I dag toner fylket ned fokuset på det faktiske karakternivået i Innlandet fylke, av bekvemmelighetsgrunner. Så får vi se da, om noen i fylkets mange skolekontorer og ulike møteplasser evner og er villige til å ta denne saken innover seg og komme med bedre skolepolitiske målsettinger enn ensidig vekt på gjennomstrømming.