ØSTLENDINGEN: Torsdag 15. februar arrangeres en nasjonal komfyrvaktkampanje for å få økt oppmerksomhet rundt de altfor mange komfyrbrannene.

Det opplyser Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

En komfyrvakt er en sensor som overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utløses det en alarm. Om ingen reagerer, kuttes strømmen til komfyren automatisk.

– Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet. Da er det veldig fint å ha en komfyrvakt som hindrer at farlige situasjoner oppstår. Vi anbefaler alle å installere komfyrvakt, sier branninspektør i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen, Anders Øverby.

– De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier Øverby.

Komfyrvakt eller ikke, Øverby oppfordrer alle til å holde oppsikt når det lages mat.

– Skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier han.