I perioden 2000 til 2017 var det 3 215 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 388 branner og desember med 354. Så langt i år har to personer omkommet i brann i Oppland, skriver brannvesenet i en pressemelding 29. november.

– Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslerdagen, oppfordrer Gjøvik brannvesen.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Det er også viktig at området stue og kjøkken blir dekket av røykvarsleren, da mange branner starter i disse områdene.

Kople røykvarslerne sammen

– Du bør kople røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje.

Det kan være med på å redde liv. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Råd fra brannvesenet

Hvis det brenner:

 • Sørg for at familien kommer i trygghet på et avtalt møtested utenfor boligen.

 • Ring brannvesenet på nødnummer 110. Husk også å varsle naboer.

 • Det viktigste er å redde liv og tilkalle hjelp. Ikke forsøk å slokke brannen hvis situasjonen oppleves truende.

 • Forlat heller bygningen og ring brannvesenet. Dersom situasjonen tillater det, kan voksne forsøke å slokke brannen med husbrannslange og/eller brannslokkeapparat. Unngå å utsette deg for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

Brannøvelser:

 • Brannøvelser og en rømningsplan for familien er en billig forsikring.

 • Barnefamilier er den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon.

 • Foreldre som er trygge på hvordan de skal opptre i tilfelle brann, er med på å gi barna den tryggheten de trenger.

 • Det er en god idé å gjennomføre brannøvelsen som en lek uten altfor mye alvor.

 • Start med samtaler – Snakk med barna om hva brann er og hvorfor det er viktig å ha brannøvelse.

 • Fortell om røykvarsleren og hva det betyr hvis den piper, og lag noen enkle regler for hva barna skal gjøre dersom den begynner å pipe og det lukter røyk.

 • Hva man skal gjøre dersom røykvarsleren varsler brann avhenger av barnas alder, antall voksne til stede og hvilke rømningsmuligheter familien har. Lag en rømningsplan som passer best for dere.

 • Viktige ting å huske på:

  • Barn våkner ofte ikke av lyden fra røykvarsleren.

  • Barn blir redde og kan finne på å gjemme seg for eksempel under senga eller i et skap.

  • Yngre barn trenger hjelp av voksne til å komme seg ut.

  • Er det flere voksne og barn i boligen, må de voksne avtale hvem som tar seg av hvilke barn.

  • Eldre barn kan lære å komme seg ut av boligen på egenhånd.

  • Eldre barn kan også lære å ringe til brannvesenet for å varsle om brann (nødnummer 110).

  • Avtal et fast møtested utenfor boligen som er enkelt å huske.

  • Øvelse gjør mester. Gjenta øvelsen minst to ganger per år.

Røykvarslere:

 • Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler.
 • Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere røykvarslere, mens brukeren har ansvaret for å teste, vedlikeholde og bytte batteri.
 • Det anbefales minst én røykvarsler i hver etasje. Dersom boligen din er stor eller består av flere etasjer, bør du ha flere røykvarslere.
 • Røykvarslerne bør være koblet sammen, slik at de varsler samtidig. Det finnes egne varslere beregnet for dette. Sammenkoblingen er enkel og du kan gjøre dette selv. Det finnes også trådløse alternativer.
 • Plassering av røykvarslere er svært viktig for hvor raskt de reagerer på røyk. De skal monteres på høyeste punkt i taket og minimum 50 centimeter fra vegg.
 • I hus med flere etasjer bør varslerne monteres i nærheten av trappene.
 • Varslerne bør monteres i rømningsveiene, for eksempel i gangen. De skal kunne høres fra alle soverom med dørene lukket.
 • Røykvarslere bør testes minst en gang per måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang per år og da helst den 1. desember.

Hver dag før du legger deg:

 • Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 • Slå av TV-en med AV-knapp der dette finnes, ikke bare med fjernkontrollen.
 • Sjekk at levende lys er slukket, og at ingen ovner er tildekket.

Hver måned:

 • Sjekk at røykvarsleren virker, enten med røyk eller ved å trykke på testknappen.
 • Sjekk jordfeilbryter i sikringsskapet.

Hvert kvartal:

 • Sjekk at nåla i trykkmåleren på pulverapparatet peker på det grønne feltet
 • Vend pulverapparatet op ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at eventuell husbrannslange er tilkoblet og fungerer.
 • Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår:

 • Gjennomfør brannøvelse for hele familien, gjerne 15. februar og 15. september.
 • Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 • Stram til skrusikringene, om dette finnes.

Hvert år:

 • Bytt batterier i røykvarsleren (1. desember er røykvarslerdagen).
 • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende.