Brann i eldre bolighus – brannen er slokket, etterslokning pågår

Politiet i Innlandet anmodet beboere ved Øystre Slidre sjukeheim om å holde vinduer lukket etter kraftig røykutvikling i et eldre bolighus på Heggenes i Øystre Slidre.