Igjen kan vi lese i avisa om at Ap mener regjeringen driver en sentraliserende politikk. Denne gangen er det Anders Brabrand som forfekter et gjentakende budskap. Det er et budskap preget av populisme og med et kjennetegn av mangel på egne løsninger.

Sentralisering er en megatrend som har pågått i mange tiår. Sentralisering er ikke politisk bestemt slik Brabrand og Ap gjerne vil ha det til. Det er ikke slik at alternativet til regjeringens politikk er at sentralisering opphører.

Sentralisering kan derimot motvirkes med aktiv politikk. Ved å gi makt til lokalmiljøene, ved å skape større og mer attraktive regionsentre, ved å satse på desentralisert utdanning, ved å satse på utbygging av infrastruktur, ved å satse på større grad av fleksibilitet i arbeidssted. Dette blant mye annet.

Brabrand skriver at regjeringen ikke satser på Oppland ved å ikke helhetlig bygge ut rv4. Han unnlater å nevne at den største trusselen mot arbeidsplasser og utvikling i Innlandet er usikkerheten som de rødgrønne (herunder Ap) har skapt om EØS. Hele 19.000 arbeidsplasser i Innlandet er knyttet opp mot EØS-avtalen. Det hjelper lite med helhetlig utbygging av rv4 om industrimiljøene ikke lenger har tilgang på markeder.

Det hadde også vært interessant å se hvilke prioriteringer en Ap-ledet regjering hadde gjort i NTP. For prioriteringer må gjøres, vi har ikke en utømmelig pengebinge i Norge. Nå kan vi lese i alle fylker i Norge innlegg fra representanter for de rødgrønne som nevner veier, bruer og så videre i deres eget fylke som de mener ville blitt prioritert om de hadde sittet i regjering. Det skal bli spennende å se hva de ville prioritert ned av andre prosjekter. Hadde vi eksempelvis fått en historisk satsing på fylkesveier slik Solberg-regjeringen legger opp til?

Brabrand skriver at det var Høie som ville legge ned Kringsjåtunet. Det er feil. Det var Sykehuset Innlandet HF som ville legge ned Kringsjåtunet. Det er også merkverdig hvordan Brabrand mener det er sentraliserende med et hovedsykehus på Brumunddal, men at det ikke er sentraliserende med et hovedsykehus på Moelv.

Alt skal bli bedre med Ap i regjering, skriver Brabrand. Vel, SSBs befolkningsfremskrivning fra den gangen Ap satt i regjeringen gav akkurat samme svar på hvilke områder som ville oppleve befolkningsnedgang fremover i tid, altså sentralisering. Ap har altså aldri klart å motvirke sentralisering når de selv har sittet i regjering.

Regjeringen søker å motvirke de negative befolkningsfremskrivningene ved å legge til rette eksempelvis for kommunesammenslåing og større regionsentre. Ja, Solberg-regjeringen bruker andre virkemidler enn de virkemidlene som de rødgrønne benyttet. De rødgrønne lyktes nemlig ikke med sin politikk i så måte, sentraliseringen opphørte ikke, og ble ikke nevneverdig motvirket.

Regjeringen investerer ikke i Oppland skriver Brabrand, og unnlater å skrive at regjeringen investerer i ny firefelts E6 til Lillehammer. Det er den største investeringen i vårt område siden OL. Hadde de rødgrønne fortsatt i regjering i 2013, hadde de planer om å kanskje fortsette nordover fra Kolomoen i 2025, med stor usikkerhet knyttet til hvorvidt firefelts ville kommet helt til Lillehammer. Nå skal det også bygges firefelts sørover til Hunndalen fra Mjøsbrua.

Regjeringen har ikke sagt at man skal ha den samme jernbanetraseen til Lillehammer, slik Brabrand skriver. Regjeringen skal derimot ha en optimalisert intercityutbygging. Målet om flere tog i timen og raskere forbindelse til Oslo står fast. Hva er viktigst, flere tog og større hastighet – eller flere spor ved siden av hverandre?

Det viktigste Solberg-regjeringen også gjør for å nettopp opprettholde lokalmiljøene, er å gi makt til lokalmiljøene og bygge gode regionsentre med attraktive kompetansemiljøer. Et eksempel på å gi lokalmiljøene makt er at under Solberg-regjeringen har kommunene nå fått medhold i 9 av 10 innsigelsessaker. Under de rødgrønne fikk kommunene kun medhold i 4 av 10 innsigelsessaker.

Det er en stor sentraliseringsbløff vi er vitne til fra Ap, de rødgrønne og nå fra Brabrand.